Ocenená učiteľka: Keď som neučila, o žiakoch sa mi snívalo
2. apríl 2019
Nitra ocenila svojich najlepších pedagógov

Nitra ocenila svojich najlepších pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo mesto svojich pedagógov z viacerých typov mestských škôl. Ocenených bolo deväť pedagogičiek základných škôl, desať pedagogičiek z mestských materských škôl a jedna pedagogička z Centra voľného času v Nitre.

Ďakovné listy oceneným odovzdal v nitrianskej Synagóge primátor Marek Hattas. „V našom meste máme množstvo svedomitých učiteľov, ktorým patrí môj obdiv a vďaka. Nie je to tak dávno, čo som v školských laviciach sedel i ja. Vaša robota, milé pani učiteľky, je veľmi dôležitá. Uvedomujem si, že učiteľské povolanie patrí k tým najnáročnejším. Mesto Nitra sa preto takýmto spôsobom snaží poďakovať vám všetkým, ktoré sú svojou svedomitou prácou príkladom pre ostatných,“ povedal primátor.

Medzi ocenenými bola riaditeľka ZŠ Škultétyho Henrieta Martincová. Ocenenie prevzala za dobré výsledky v riadiacej práci aj za zapojenie školy do medzinárodného projektu. Uznanie získala aj riaditeľka MŠ Staromlynská Martina Veseľková, ktorá dlhé roky realizuje environmentálne projekty Zelená škola.

Zástupkyňu riaditeľa ZŠ Fatranská Slavomíru Palkovú ocenili za aktívne zapájanie školy do projektov, zástupkyňu riaditeľky ZŠ Nábrežie mládeže Miroslavu Nosianovú za vytváranie kreatívneho prostredia a schopnosť viesť kolektív. Učiteľku zo ZŠ Benkova Mariannu Štangovú ocenili za úspešnú prípravu žiakov na súťaže v anglickom jazyku a za vybudovanie školskej knižnice. Učiteľka MŠ Hospodárska Monika Hajtingerová získala ocenenie za dlhoročné koordinovanie medzinárodného projektu Ahoj kamarát, učiteľku MŠ Okružná Evu Golasovú ocenili za pedagogické majstrovstvo, učiteľka MŠ Topoľová Nikoleta Fintová získala ocenenie za integráciu digitálnych technológií do edukačného procesu, učiteľka MŠ Beethowenova Petra Findorová za mimoriadne výsledky pri rozvíjaní zručnosti detí pri grafomotorike, matematike a pri práci s informáciami, učiteľka MŠ Čajkovského Mária Šimuneková za koordinovanie školského projektu Tvorivá dramatizácia, dramatická hra a improvizácia.

Jednou z ocenených je aj vychovávateľka Jana Valentová z CVČ Nitra, ktorá dlhé roky organizuje podujatia pre deti z marginalizovaných komunít. Vychovávateľka ZŠ kráľa Svätopluka Miroslava Baracká prevzala ocenenie za presadzovanie pozitívnych pedagogických hodnôt a vychovávateľka ZŠ Tulipánová Oľga Krúpová za organizáciu školských projektov.

Za všetky ocenené sa poďakovala Miroslava Luková, učiteľka zo ZŠ Na Hôrke, ktorá sa zanietene venuje talentovaným žiakom. „Na istý čas som učiteľstvo zavesila na klinec nazdávajúc sa, že mi táto práca chýbať nebude. Po čase, keď sa mi o žiakoch začalo snívať, som prišla na to, ako veľmi som sa mýlila a k svojmu povolaniu som sa vrátila,“ povedala v ďakovnom príhovore Miroslava Luková.                                                              

(SY)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022