O z n á m e n i e MŠ Štefánikova 128, Nitra.
6. september 2013
O z n á m e n i e MŠ Štefánikova 128, Nitra.
Dňa 24. augusta 2013 došlo k poistnej udalosti – poškodenie oplotenia z tehlových tvárnic v objekte Materskej školy, Štefánikova trieda 128 v Nitre. Rozsah poškodenia: zrútenie a statické narušenie časti oplotenia v dĺžke 36,5 m a zvyšok oplotenia v dĺžke 15,5 m bol staticky narušený v takom rozsahu, že hrozil jeho pád. Predmetom poistnej udalosti je poškodenie oplotenia v dĺžke 36,5 m. Fotodokumentácia tvorí prílohu č.2 tohto oznámenia. Súbežne s poškodeným oplotením prechádza prístupová komunikácia, po ktorej denne prechádzajú ľudia a motorové vozidlá. Pád tohto poškodeného oplotenia by mohol bezprostredne ohroziť život, zdravie a majetok ľudí bývajúcich v bytových domoch a pracujúcich v spoločnostiach susediacich s objektom materskej školy. Nakoľko sa 2. septembra 2013 začal nový školský rok 2013/2014 mesto Nitra z dôvodu zaistenia bezpečnosti detí a zamestnancov materskej škôlky vykonalo zrýchlený proces výberu dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu tohto oplotenia spôsobom oslovenia 3 dodávateľov predmetných stavebných prác.

Dňa 24. augusta 2013 došlo k poistnej udalosti – poškodenie oplotenia z tehlových tvárnic v objekte Materskej školy, Štefánikova trieda 128 v Nitre.

Rozsah poškodenia: zrútenie a statické narušenie časti oplotenia v dĺžke 36,5 m a zvyšok oplotenia v dĺžke 15,5 m bol staticky narušený v takom rozsahu, že hrozil jeho pád. Predmetom poistnej udalosti je poškodenie oplotenia v dĺžke 36,5 m. Fotodokumentácia tvorí prílohu č.2 tohto oznámenia.

Súbežne s poškodeným oplotením prechádza prístupová komunikácia, po ktorej denne prechádzajú ľudia a motorové vozidlá. Pád tohto poškodeného oplotenia by mohol bezprostredne ohroziť život, zdravie a majetok ľudí bývajúcich v bytových domoch a pracujúcich v spoločnostiach susediacich s objektom materskej školy.

Nakoľko sa 2. septembra 2013 začal nový školský rok 2013/2014 mesto Nitra z dôvodu zaistenia bezpečnosti detí a zamestnancov materskej škôlky vykonalo zrýchlený proces výberu dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu tohto oplotenia spôsobom oslovenia 3 dodávateľov predmetných stavebných prác.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

O z n á m e n i e MŠ Štefánikova 128, Nitra. Ikona súboru pdf (708 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014