Novoročný príhovor primátora Nitry Jozefa Dvonča
2. január 2018
Vážení a milí spoluobčania, prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi a vyslovujeme želania do nového roka

Vážení a milí spoluobčania, prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi a vyslovujeme želania do nového roka, do ktorého sme práve vstúpili. Na prahu nového roka Vám, milí Nitrania, želám, aby Vám rok 2018 priniesol veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a pracovných úspechov.

So želaním nového roka sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o rozvoj a zveľaďovanie nášho mesta. Moja vďaka patrí poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom mestského úradu, firmám, inštitúciám, podnikateľom a všetkým občanom.

Rok 2017, ktorý sme prežili v každodenných radostiach a starostiach, zostane navždy minulosťou a zapíše sa do našich spomienok. Pre mnohých z nás bol uplynulý rok rokom činorodej práce, ktorej plody budú užívať všetci občania mesta i jeho návštevníci.

V uplynulom roku sa mesto Nitra stalo v rámci Slovenska lídrom v koncepte Smart City – inteligentných miest. Začali sme realizovať a prijímať viaceré opatrenia, ktoré nás nasmerujú k zmodernizovaniu a zjednodušeniu pravidiel moderného života v 21. storočí.

Ako prví na Slovensku sme v spolupráci s dopravnou spoločnosťou ARRIVA zaviedli systém zdieľaných bicyklov so stanovišťami na 7 miestach, čím sa nám podarilo urobiť krok vpred pre odľahčenie automobilovej dopravy. Podarilo sa nám zrekonštruovať námestie pred obchodným centrom Lipa, opraviť viaceré mestské ulice i chodníky a vybudovať nové parkoviská.

V roku 2018 nesie mesto Nitra hrdý titul Európske mesto športu. Udelenie tohto titulu je pre nás povzbudením a motiváciou do ďalšej činnosti. Boli by sme radi, keby sa do aktívneho športovania zapojilo čo najviac občanov. Aj z tohto dôvodu budeme pokračovať v podpore vrcholového, mládežníckeho či rekreačného športu. Zmodernizujeme futbalové štadióny FC Nitra a ČFK na Čermáni, chceme vybudovať viacúčelové haly na Čermáni a na sídlisku Diely, obnovíme  všetky multifunkčné ihriská vybudované v uplynulom období v Nitre. Pre cyklistov vybudujeme sedemnásť kilometrov nových trás.

V tomto roku si Nitra pripomenie 770. výročie udelenia mestských výsad. Tento významný dátum pripadá na 2. septembra. Pripomenieme si ho viacerými podujatiami a aktivitami. 

V novom roku 2018 nás čaká množstvo práce. Chcem Vás uistiť, že všetky svoje sily a schopnosti budeme naďalej venovať rastu prestíže nášho mesta v rámci Slovenska, ale i v rámci európskeho spoločenstva. Zároveň všetky moje rozhodnutia budem posudzovať predovšetkým s ohľadom na Váš šťastný a spokojný život v našom meste.

 

JOZEF DVONČ, primátor mesta Nitry


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022