Nitra získala 6,7 milióna na zelené projekty
23. február 2022
Nitra obnoví z európskych prostriedkov Mestský park, hradný kopec, zrevitalizuje vnútroblok na Štúrovej ulici a areál základnej školy na Škultétyho

Nitra obnoví z európskych prostriedkov Mestský park, hradný kopec, zrevitalizuje vnútroblok na Štúrovej ulici a areál základnej školy na Škultétyho.

 

Radnica uspela so žiadosťami o nenávratné finančné príspevky a získala na tieto zelené projekty viac ako 6,7 milióna eur.

Vynovené detské ihriská doplnené o inkluzívne prvky, nová bohatšia výsadba, workout prvky pre seniorov, zrevitalizované chodníky z prírodných materiálov, pikniková lúka s miestami na grilovanie, vyhliadkové mólo nad zvieracou oborou, ale aj nové osvetlenie, lavičky či opravená žabia fontána. Mestský park v Nitre prejde najväčšou obnovou vo svojej 150 ročnej histórii. Mesto získalo na jeho revitalizáciu všetky prostriedky, o ktoré žiadalo, teda viac ako 5,7 milióna eur.

„Je to fantastická správa pre všetkých obyvateľov nášho mesta. Park je asi najobľúbenejším miestom v Nitre, no mnohé jeho časti sú dnes už za zenitom. Vnímam, že detské ihriská nespĺňajú bezpečnostné kritériá, chodníky sú v stave, kedy potrebujú zásadnú opravu a niektoré miesta v parku, ako napríklad okolie mŕtveho ramena, čakajú na svoje plné využitie. To všetko zrealizujeme vďaka peniazom z operačného programu. Mestský park v Nitre posunieme na úplne novú úroveň,“ hovorí primátor mesta Nitra Marek Hattas.

Obnovený vstup na hradný kopec

Kompletnú obnovu starej časti Mestského parku v Nitre avizovala radnica už skôr. V auguste 2020 podpísal primátor Marek Hattas zmluvu na projektovú dokumentáciu s renomovaným českým ateliérov Krejčiříkovi. „Za každým schváleným projektom je ohromné úsilie množstva ľudí, ktorým chcem aj touto cestou poďakovať. Všetci veríme a chceme prispieť k úspešnej implementácii projektov, tak, aby v udržateľnom zelenom prostredí trávili svoj čas zmysluplne všetky generácie návštevníkov parkov,“ hovorí vedúci odboru životného prostredia Štefan Lančarič.

Mesto získalo prostriedky aj na ďalšie projekty. Medzi nimi aj viac ako 760 tisíc eur na revitalizáciu hradného kopca. „Mnohí obyvatelia mesta si už nepamätajú, že kedysi bol hradný kopec sprístupnený aj bránkou z Jesenského ulice. Tento vstup opäť sfunkčníme. Obnovíme chodníky a osvetlenie, pribudnú vyhliadky, odpočívadlá a lavičky. Samozrejme, zrevitalizujeme stromy a ďalšie dreviny, pribudnú protierózne a vodozádržné opatrenia,“ hovorí primátor Hattas.

S dôrazom na mikroklímu

Takmer 160 tisíc eur získalo mesto Nitra na revitalizáciu vnútrobloku na Štúrovej ulici 17 až 21. Pribudne tu altánok s posedením, detské ihrisko, existujúci povrch vozovky nahradí dlažba. Obnovou prejde aj verejné osvetlenie a samozrejme, zeleň. Nevhodnú pôvodnú výsadbu nahradí deväť nových stromov, kríky, popínavé rastliny, trvalkové záhony a cibuľoviny.

Posledným úspešným projektom z tohto balíka je návrh riešenia exteriéru a zakomponovanie vodozádržných opatrení, implementácie manažmentu a využitia zrážkovej vody a prvkov vegetačných úprav v rámci areálu základnej školy na Škultétyho ulici v Nitre. „Ťažisko tvorí riešenie priľahlých zelených plôch tak, aby esteticky, prevádzkovo i funkčne spĺňali nároky na moderný exteriér s cieľom estetizácie a úpravy mikroklímy areálu,“ píše sa v sprievodnej správe projektu.

Projekty, na ktoré získalo mesto Nitra prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Obnova starého parku v Nitre, Nenávratný finančný príspevok 5 755 005, 34 €

Revitalizácia územia hradného kopca, NFP 762 564, 80 €

Revitalizácia vnútrobloku Štúrova ulica 17-21, NFP 158 720, 84 €

Revitalizácia ZŠ Škultétyho, NFP 37 372, 01 €

 

Henrich Varga, poradca pre komunikáciu
Vizualizácie: Ateliér Krejčiříkovi


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022