Nitra začne so zberom kuchynského bioodpadu
28. máj 2021
Na sídliskách začne zber od júla, v rodinných domoch do konca roka. Čo patrí a čo nie do nádoby na kuchynský odpad?

Na sídliskách začne zber od júla, v rodinných domoch do konca roka. Čo patrí a čo nie do nádoby na kuchynský odpad?

 

V priebehu júna pribudnú na kontajnerových stojiskách hnedé zberné nádoby s označením BRKO. Vyvážať sa budú jeden až trikrát za týždeň v závislosti od ich naplnenosti a klimatických podmienok. Obyvatelia domov môžu medzičasom odovzdávať kuchynský bioodpad bezplatne na zberných dvoroch.

Kuchynský bioodpad poputuje do bioplynovej stanice Bošany. Vyrobí sa z neho elektrická a tepelná energia, ale aj organické hnojivo.

V bežnej smetnej nádobe bioodpad zapácha, hnije a napokon skončí na skládke, kde bez prístupu vzduchu vytvára najsilnejší skleníkový plyn metán, ktorý má významný podiel na globálnom otepľovaní.

Podľa fyzických analýz tvorí až 40 percent obsahu nádob na zmesový komunálny odpad práve bioodpad. Čím viac mesto vytriedi, tým menej odpadu vyváža na skládku odpadov. Šetrí tak financie aj životné prostredie.

ČO PATRÍ DO NÁDOBY NA KUCHYNSKÝ ODPAD?

 • tepelne upravené i neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu
 • starý chlieb a pečivo
 • mliečne výrobky
 • vajcia a výrobky z nich
 • potraviny po záručnej dobe
 • znehodnotené potraviny
 • nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera
 • šupy z ovocia a zeleniny
 • zvyšky z kvetov a rastlín

ČO SEM NEPATRÍ?

 • plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály
 • použité jedlé oleje a tuky
 • zmesový komunálny odpad
 • zelený odpad – tráva, lístie, konáre
 • exkrementy od domácich miláčikov
 • uhynuté zvieratá

 

Pracovná skupina Odpady
Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022