Z krajských miest je Nitra 2. najlepšia v triedení odpadu
24. marec 2023

Nitra si medziročne polepšila o takmer 4%. Za rok 2021 bol podiel vytriedeného odpadu na úrovni 43,8%  a za rok 2022 47,7%.

„Zásadný vplyv na zvýšenie vytriedenosti malo zavedenie zberu kuchynského odpadu z domácností tzv. BRKO, kompostovanie na sídliskách a v neposlednom rade sa oproti predchádzajúcemu roku  zvýšilo množstvo odpadu z prevádzok, ktoré vykonávajú zber a výkup odpadu (signifikantný je najmä výkup kovov)“ zdôraznil Martin Pavelka z Odboru životného prostredia MsÚ.

Údaj o úrovni triedenia hovorí o tom, koľko percent z celkového množstva komunálneho odpadu sa v danom roku podarilo vytriediť.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu je pre mestá dôležitá, pretože sa od nej odvíjajú sadzby poplatkov za uloženie odpadov  na skládkach. Čím viac vytriedeného odpadu mesto vykáže, tým menej zaplatí za skládkovanie jednej tony odpadu.

Okrem toho sa od úrovne vytriedenia odvíja aj nárok na ročný príspevok z Environmentálneho fondu. Za rok 2022 môžu o tento príspevok žiadať samosprávy s úrovňou vytriedenia aspoň 31%.

V budúcich rokoch sa však môže situácia otočiť a ak mestá nedosiahnu vyššiu úroveň vytriedenia, nárok na príspevok z Envirofondu stratia.

Zdroj: ODPADY-PORTAL.SK | Denník o odpadovom hospodárstve

Mária Snopová


Najčítanejšie správy
V Brezovom hájiku osadili zavlažovacie vaky
25. máj 2023
Hradný kopec prejde výraznou obnovou
9. máj 2023
Prvé kompostobranie v Nitre
2. máj 2023
Počas sviatkov bude otvorený len jeden zberný dvor
28. apríl 2023