Z krajských miest je Nitra 2. najlepšia v triedení odpadu
24. marec 2023

Nitra si medziročne polepšila o takmer 4%. Za rok 2021 bol podiel vytriedeného odpadu na úrovni 43,8%  a za rok 2022 47,7%.

„Zásadný vplyv na zvýšenie vytriedenosti malo zavedenie zberu kuchynského odpadu z domácností tzv. BRKO, kompostovanie na sídliskách a v neposlednom rade sa oproti predchádzajúcemu roku  zvýšilo množstvo odpadu z prevádzok, ktoré vykonávajú zber a výkup odpadu (signifikantný je najmä výkup kovov)“ zdôraznil Martin Pavelka z Odboru životného prostredia MsÚ.

Údaj o úrovni triedenia hovorí o tom, koľko percent z celkového množstva komunálneho odpadu sa v danom roku podarilo vytriediť.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu je pre mestá dôležitá, pretože sa od nej odvíjajú sadzby poplatkov za uloženie odpadov  na skládkach. Čím viac vytriedeného odpadu mesto vykáže, tým menej zaplatí za skládkovanie jednej tony odpadu.

Okrem toho sa od úrovne vytriedenia odvíja aj nárok na ročný príspevok z Environmentálneho fondu. Za rok 2022 môžu o tento príspevok žiadať samosprávy s úrovňou vytriedenia aspoň 31%.

V budúcich rokoch sa však môže situácia otočiť a ak mestá nedosiahnu vyššiu úroveň vytriedenia, nárok na príspevok z Envirofondu stratia.

Zdroj: ODPADY-PORTAL.SK | Denník o odpadovom hospodárstve

Mária Snopová


Najčítanejšie správy
Radnica do konca roka vysadí ďalších 170 stromov
27. november 2023
Obyvateľov Bernolákovej sa mesto pýtalo, ako by…
23. november 2023
Prvýkrát sa stretli partneri projektu URBACT…
6. november 2023
Na Klokočine pribudli nové polopodzemné kontajnery
25. október 2023