Nitra predstavila moderné mesto – Smart City
10. október 2017
Nitra chce patriť k lídrom na Slovensku v rámci konceptu Smart City

Nitra chce patriť k lídrom na Slovensku v rámci konceptu Smart City. Ako moderné mesto chce šetriť zdroje, produkovať minimum emisií, investovať do ľudských zdrojov a doplnení siete infraštruktúry s tým, že bude ešte viac využívať moderné technológie a riešenia.

Samotný zámer uskutočnenia konceptu Smart City v Nitre bol schválený v roku 2016 v mestskom zastupiteľstve. Určené boli ciele konceptu a definované hlavné oblasti –  mobilita, životná úroveň, inteligentná energia a energetický manažment.  

V  oblasti mobility mesto plánuje inteligentnú a modernú verejnú dopravu s postupným zapojením  elektrobusov. V ponuke budú aj ďalšie, alternatívne druhy dopravy. Veľkým prínosom bude doplnenie siete cyklotrás o ďalších takmer 14 kilometrov. Dôležitou bude aj regulácia parkovania v centre mesta, jej funkčnosť podporia moderné technológie.  

V oblasti životnej úrovne bude mesto pokračovať v budovaní inteligentných riešení (Smart aplikácie, notifikačné systémy, inteligentné lavičky) ako aj zlepšení kvality verejných priestranstiev s doplnením zelene. „Dôležité bude nadviazať na opatrenia súvisiace so zmenou klímy (osviežovače vzduchu) i motiváciou občanov pri zapájaní sa do aktivít zvyšovania životnej úrovne, ako napr. pri súťaži o najkrajší balkón a predzáhradku, “ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč.  

Ekologickejšie nakladanie s odpadom a výhodnejšie hospodárenie s vodou a teplom plánuje zastrešiť oblasť inteligentnej energie. V pláne je spracovanie technicko-ekonomickej štúdie s dôrazom na využitie obnoviteľných zdrojov ako aj zavedenie nových technológií pre vytváranie energetických zásob pre prevádzkové potreby mesta. Využité by mali byť elektrobatérie nabíjané z výstupov spracovania komunálneho odpadu, biomasy a vodných zdrojov. 

V oblasti energetického manažmentu bude ponúknutý prepracovanejší systém, ktorý zjednoduší spracovanie elektronických žiadostí od občanov. Mesto plánuje aj doplnenie modernizácie verejného osvetlenia s inteligentným monitoringom a riadením svietidiel. Plánovaná je aj modernizácia osvetlenia v mestských budovách, športových areáloch i verejných priestranstvách. „Pilotný projekt LED svietidlami sme zrealizovali na ZŠ Cabajská a v areáli tenisových kurtov. Úspora týmto svietením by mala byť okolo 40 až 50 percent s tým, že budú znížené náklady na údržbu a svietidlá budú šetrnejšie k zraku žiakov i športovcov, ale aj k životnému prostrediu. V spomínaných aktivitách plánujeme pokračovať,“ dodal primátor Nitry Jozef Dvonč.

Ciele v rámci Smart City chce mesto zrealizovať do roku 2022 a využije všetky možné možnosti čerpania finančných zdrojov. Financovanie konceptu moderného mesta je akceptovateľné v rámci aktivít zaradených do Územného rozvoja mesta, ktoré sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu s dofinancovaním mesta, regionálnych  operačných  programov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Komunitárnych fondov EÚ, združených investícií s podnikateľskými subjektmi formou verejno-súkromných partnerstiev, dodávateľských úverov podnikateľských subjektov, úverov z Európskej investičnej banky. Výber  subjektov  na  konkrétnu  realizáciu  jednotlivých aktivít bude  podriadený  zákonu  o verejnom obstarávaní.   

FOTO: O plánovaných aktivitách konceptu Smart City v Nitre na tlačovej konferencii informovali zľava manažérka Smart City K. Koncošová, primátor Nitry J. Dvonč a prednosta úradu I. Kršiak.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022