Na mestských cintorínoch bude bezpečnejšie
15. marec 2021
Vybrané cintoríny prešli arboristickým posudkom. Ten ukázal 32 nebezpečných drevín

Vybrané cintoríny prešli arboristickým posudkom. Ten ukázal 32 nebezpečných drevín.

 

Na vybraných cintorínoch v meste – Mestský, Párovský, Chrenovský a Kynecký, prebehlo arboristické posúdenie drevín z pohľadu ich prevádzkovej bezpečnosti. To ukázalo, že sa na cintorínoch nachádza 32 nebezpečných drevín, ktoré budú počas marca vyrúbané. Následne bude vo vegetačnom období prebiehať ošetrenie ďalších drevín rezom.

Vyrubovať sa budú najmä vybrané jedince druhov tuja a tujovec, brezy, javorovce, smrek, lipa, agáty, ktorých zdravotný stav nezodpovedá podmienkam ich ďalšieho zotrvania na stanovisku.

„Výruby a rezy drevín vo verejnom záujme je nutné vykonať bezpodmienečne – aby sme tak predišli prípadným nežiadúcim udalostiam – lámaniu a pádu konárov na hrobových poliach a miestach, ktoré navštevuje veľký počet obyvateľov a návštevníkov nášho mesta,“ uviedla predsedníčka komisie životného prostredia Jarmila Králová.

Týmto výrubom a ošetrením drevín na cintorínoch mesto pokračuje v koncepcii starostlivosti o dreviny vo verejnom záujme, ktoré rastú na miestach s väčšou návštevnosťou ľudí, ako sú mestské parky, materské školy, areál kasární pod Zoborom, alejové výsadby drevín, nábrežie rieky Nitry a pod.

Týmto si súčasne dovoľujeme požiadať obyvateľov o trpezlivosť vo veci vybavovania ich individuálnych požiadaviek na ošetrenie drevín.

 

Lenka Mareková
Foto: ilustračné, Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022