Zápis prváčikov do škôl
17. marec 2023

Milí rodičia budúcich prváčikov,

zápis detí do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa uskutoční v dňoch 17.- 21.4.2023  v jednotlivých školách.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Konkrétne miesto a čas zápisov zverejní na svojom webovom sídle každá základná škola.

Bližšie informácie k zápisu prváčikov do základných škôl a zoznam základných škôl  a kontaktné údaje nájdete na TU

Timea Galová
Foto: Ilustračné, Adobe Stock


Najčítanejšie správy
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024
Mesto Nitra vyhlasuje urbanistickú súťaž na nový…
8. február 2024
Radnica začala s vydávaním hlasovacích preukazov…
7. február 2024