Zápis prváčikov do škôl
17. marec 2023

Milí rodičia budúcich prváčikov,

zápis detí do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa uskutoční v dňoch 17.- 21.4.2023  v jednotlivých školách.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Konkrétne miesto a čas zápisov zverejní na svojom webovom sídle každá základná škola.

Bližšie informácie k zápisu prváčikov do základných škôl a zoznam základných škôl  a kontaktné údaje nájdete na TU

Timea Galová
Foto: Ilustračné, Adobe Stock


Najčítanejšie správy
Na hokej mesto vypraví špeciálne autobusy
17. marec 2023
Registrácia remeselníkov a predajcov na…
8. marec 2023
Linka 10 bude v stredu jazdiť s obmedzením
7. marec 2023
Ak bude v hnedej nádobe nevhodný obsah, bioodpad…
6. marec 2023