Mestu záleží na ovzduší, ktoré dýchame
31. máj 2019
Stratégia by mala byť spracovaná minimálne na päť rokov

Stratégia by mala byť spracovaná minimálne na päť rokov.

Na májovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok pre projekt –  Podpory nízkouhlíkových  stratégií  pre  všetky  typy  území. 

Dokument bude prioritne zameraný  na  nízkouhlíkové opatrenia.  Najmä však na  energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energií – s ohľadom na ochranu životného  prostredia, a emisií.

„V  prípade úspešnosti vo výzve bude mať mesto Nitra komplexné informácie ohľadom potrebných opatrení, ktorých  cieľom bude redukcia skleníkových plynov a zvládanie dopadov zmeny klímy na život obyvateľov,“  spresňuje projektový manažér mesta Nitry Vladimír Ballay. 

Stratégia by mala byť spracovaná minimálne na päť rokov s tým, že v obsahu využije aj metodiku z Dohovoru primátorov i Akčného plánu energetického rozvoja.

Súčasťou dokumentu bude tiež zapracovanie systému centralizovaného zásobovania teplom.  Spolufinancovanie projektu z mestského rozpočtu je 2 325 eurami, celková suma projektu je viac ako 46-tis. eur.

 

Text a foto:  (AJ)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022