Mesto sa stretlo s kľúčovými aktérmi kultúrnej stratégie
1. október 2020
Na Mestskom úrade sa uskutočnilo stretnutie k pripravovanej Stratégii rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu v Nitre 2021 - 2031

Na Mestskom úrade sa uskutočnilo stretnutie k pripravovanej Stratégii rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu v Nitre 2021 – 2031.

 

Stretnutia sa zúčastnili vedúci pracovníci a zástupcovia viacerých oblastí. Posolstvom stretnutia bolo, aby sa jednotliví aktéri stali partnermi kultúrnej stratégie, ktorá nadväzuje na existujúce a pripravované strategické dokumenty a zároveň, aby participovali na kandidatúre na Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK 2026).

Na úvod stretnutia sa účastníkom cez video prihovorila Olga Škochová zo spoločnosti ONplan, ktorá je českým lídrom v oblasti kultúrneho plánovania. Jednotliví aktéri stretnutia diskutovali za okrúhlym stolom o prioritách v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu. Zároveň odpovedali na tri základné otázky:

  1. Čo očakávate od účasti Nitry v projekte EHMK 2026?
  2. Aké by malo mať mesto priority v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu z pohľadu vašej inštitúcie?
  3. Ako sa inštitúcia, ktorú zastupujete, chce potencionálne zapojiť do projektu EHMK a napĺňať stratégie rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu mesta?

Väčšina účastníkov stretnutia sa zhodla na potrebe kultúrnej infraštruktúry v meste. „Jednoznačne dobudovať kultúrnu infraštruktúru. To je najdôležitejšia priorita,“ uviedla Daniela Gundová, riaditeľka Krajského osvetového strediska. Ďalej doplnila, že od stratégie očakáva profesionálne organizované podujatia atraktívne pre mladú generáciu.

Mesto Nitra plánuje aj ďalšie pracovné stretnutia s aktérmi, od ktorých očakáva získanie presnej predstavy o kultúrnom prostredí v Nitre. Na základe prieskumov potrieb verejnosti, analýzy a diskusie s aktérmi chce spracovať argumenty a vytvoriť koncepčný dokument, ktorý bude konsenzom aktérov a bude slúžiť ako podklad pre rozhodovanie pri rozvoji podmienok pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch v Nitre a bude vytvárať podklad pre kandidatúru na EHMK 2026. 

 

Lenka Mareková

foto: autorka


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022