Mesto ocenilo najúspešnejších žiakov ZŠ
30. jún 2016
V Obradnej sieni mesta Nitry sa v 27. júna uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

V Obradnej sieni mesta Nitry sa v pondelok 27. júna uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. Žiakov ocenil primátor mesta Jozef Dvonč za úspešnú reprezentáciu Nitry v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v školskom roku 2015/2016. Na podujatí boli prítomní aj poslanci mestského zastupiteľstva Miloslav Hatala a Miroslav Tvrdoň a člen komisie školstva Martin Hetényi, nechýbali riaditelia úspešných ZŠ, ZUŠ a CVČ, a tiež aj pedagógovia, ktorí majú nemalý podiel na žiackych úspechoch.

Na úvod slávnosti sa poslanec Národnej rady SR a zástupca primátora Nitry Martin Nemky poďakoval žiakom za reprezentáciu Nitry, učiteľom za precíznu prípravu a spolu s prednostom mestského úradu Igorom Kršiakom a vedúcou odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Máriou Orságovou odovzdali žiakom ocenenia a knižné darčeky.

Ocenení boli títo žiaci: Lea Valentová a Dávid Valent (ZŠ Benkova), Hana Hvozdíková a Tamara Jakabová (obe ZŠ kráľa Svätopluka), Natália Kopecká a Zita Bakayová (obe ZŠ Beethovenova), Matej Machata a Šimon Petro (obaja ZŠ Topoľová), Marek Sádovský (ZŠ Na Hôrke), Jaroslav Greguš (ZŠ Nábrežie mládeže), Matúš Miškovič a  Maroš Marko (ZUŠ J. Rosinského), Katarína Pekárová, členka DFS Borinka (CVČ Nitra), Natália Vargová, Peter Vereš a Adam Pindiak (CVČ Nitra), Šimon Matej Vereš a Kamil Belica (CVČ Nitra),  Dušan Damborský  a Timotej Černák (ZŠ Benkova), Tomáš Varga a Matej Koreň (ZŠ Benkova) a Filip Kittler a Matúš Igaz (ZŠ Benkova).

Základnej škole na Benkovej ulici v Nitre bola udelená špeciálna cena poroty v celoslovenskej súťaži Mladý tvorca 2016 Agrokomplex Nitra – 1. miesto Najlepšia škola Slovenskej republiky v tvorivosti.  Na základe tohto ocenenia primátor mesta Nitry udelil tejto škole ďakovný list, ktorý prevzala riaditeľka školy Aneta Galová.

Ocenené boli i kolektívy a to: Divadelný súbor DRIM (ZUŠ Jozefa Rosinského), tanečná skupina EIJA – juniorská kategória (CVČ Nitra), tanečná skupina EIJA – detská kategória (CVČ Nitra) a  žiaci 7. A triedy ZŠ Topoľová za 2. miesto vo finále celoslovenskej súťaže SUPERTRIEDA 2016.

Text a foto: Ľudmila Synaková

 

K foto:

Na kolektívnej fotografii sú všetci ocenení žiaci a zástupcovia ocenených kolektívov.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022