Mesto Nitra ocenilo svoje osobnosti
29. september 2021
Ocenení boli ľudia, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta

Ocenení boli ľudia, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta.

 

Hymnická pieseň Nitra, milá Nitra a Exupéryho verše otvorili pondelkový slávnostný večer, venovaný piatim osobnostiam Nitry. Ocenení boli ľudia, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi.

Slávnostné  zasadnutie zastupiteľstva, na ktorom sú udeľované ocenenia  mesta Nitry sa koná pri príležitosti udelenia kráľovských výsad mestu Nitre v roku 1248 uhorským panovníkom Belom IV. za zásluhy jej obyvateľov, ktoré preukázali pri obrane hradu a mesta pred Tatármi.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre udelilo Čestné občianstvo mesta Nitry Mgr. Zuzane Rehák Štefečekovej za získanie zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách Tokio 2021 a za reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle.

Zastupiteľstvo ďalej udelilo Cenu mesta Nitry Mgr. art. Eve Pavlíkovej za celoživotný mimoriadny prínos pre slovenskú divadelnú a filmovú scénu a za rozvoj kultúrno-spoločenského života v Nitre.

Cenu mesta Nitry obdržal aj Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Nitry a Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie a za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí.

Primátor Marek Hattas tiež využil  možnosť vyznamenať osobnosti a udelil Cenu primátora mesta Nitry Mgr. Kataríne Potokovej  za bohatú literárnu činnosť, aktívny podiel na obohacovaní kultúrneho života mesta Nitry a za popularizáciu jeho histórie.

A v neposlednom rade Cenu primátora mesta Nitry získala Emma Zapletalová za získanie titulu Majsterka Európy v atletike do 23 rokov v Tallinne 2021 a reprezentáciu Mesta Nitry a Slovenska.

Gratulujeme oceneným a ďakujeme za robenie skvelého mena mestu Nitra na Slovensku i vo svete.

 

Text a foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022