Mesto Nita ako jedno z prvých zaviedlo rádiový odpočet vodomerov
30. apríl 2021
Toto smart riešenie je už vo všetkých mestských bytoch a počas pandémie sa ukázalo ako najvhodnejší spôsob na zabránenie šíreniu vírusu

Toto smart riešenie je už vo všetkých mestských bytoch a počas pandémie sa ukázalo ako najvhodnejší spôsob na zabránenie šíreniu vírusu. 

 

Pandemická situácia a opatrenia neumožňovali koncoročný odpočet vodomerov. Obyvatelia ho mohli zrealizovať formou samoodpočtu. V niektorých bytoch využili už zavedené rádiové merače, ktoré sa dajú odčítať na diaľku. 

Od roku 2018 je v platnosti nová smernica EÚ o energetickej efektívnosti. Jedným z opatrení je zavádzanie rádiových vodomerov. „Takéto merače chránia súkromie vlastníkov a užívateľov bytov a v situácii, ktorá nastala minulý rok sa ukázali ako jedno z najvhodnejších riešení pri ochrane verejného zdravia a zabránení šírenia koronavírusu,“ hovorí riaditeľ Službytu Nitra Pavol Bielik. Merače sa dajú odčítať na diaľku bez vstupu pracovníka do bytu a zároveň spĺňajú aj požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti.

Mesto začalo nakupovať rádiové vodomery, prostredníctvom Službytu Nitra, už v roku 2009. Prvým domom, ktorý mal takéto merače bol dom s nájomnými bytmi na Tokajskej 8-12. Prvý odpočet na diaľku bol urobený v decembri 2009.

Hlavnými výhodami rádiového odpočtu sú presnejšie dáta, ochrana súkromia užívateľov bytov, ďalej je to eliminácia chýb pri odpočtoch a neoprávnená manipulácia s meračmi. Okrem týchto pozitív zabezpečujú merače napríklad aj väčšiu spravodlivosť pri zmene vlastníka bytu, pretože odpočet možno vykonať k presne stanovenému dátumu. Vlastník tak platí len za reálnu spotrebu. „Táto technológia tiež uľahčuje presné odpočty v prípade bytov, ktoré užívateľ nesprístupnil, alebo je byt dlhodobo neobývaný a odpočet nevieme urobiť. Vďaka diaľkovému odpočtu sa tak konečný spotrebiteľ vyhne sankciám za neumožnenie odčítania, ktoré vyplývajú z legislatívy a zvyšujú náklady,“ vysvetľuje Pavol Bielik a dodáva, že záujem o nové technológie diaľkového odpočtu narastá. A to dokonca v predstihu pred požiadavkami Európskej únie.

Službyt Nitra má vo svojej správe viac ako sedem tisíc bytov, z toho tisíc je mestských. „Je to 236 domov, z ktorých tento spôsob odpočtu je zavedený vo viac ako tretine a pokračujeme ďalej, nakoľko je u obyvateľov záujem,“ dodáva Bielik. Službyt aktuálne robí kampaň na podporu rádiového odpočtu vodomerov pre byty, ktoré sú v jeho správe.

  

text: Lenka Mareková
foto: Roman Oravec  


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022