Mesto hľadá referenta urbanizmu a architektúry
16. jún 2020
Chcete sa stať členom tímu hlavného architekta mesta Nitry? Pošlite žiadosť o prijatie do zamestnania

Chcete sa stať členom tímu hlavného architekta mesta Nitry? Pošlite žiadosť o prijatie do zamestnania.

 

Na pracovnú pozíciu „referent urbanizmu a architektúry“ hľadá Mestský úrad v Nitre šikovného odborníka, ktorý sa na tejto pracovnej pozícii stane asistentom hlavného architekta.

Bude sa podieľať na tvorbe vizualizácií a grafických výstupov podľa potrieb a pokynov hlavného architekta, riešiť zadania pre potreby Útvaru hlavného architekta mesta Nitry, pracovať na riešeniach zadaní od poslancov mestského zastupiteľstva na základe pokynu hlavného architekta, podieľať sa na vytváraní podkladov pre súťaže zadávané útvarom hlavného architekta. Úspešný uchádzač sa bude podieľať na vytváraní súťažných podmienok v spolupráci s privátnymi investormi pod vedením hlavného architekta, no a samozrejme, bude sa podieľať na plnení uznesení mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí.

Záujemca o túto prácu musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti architektúry. Mestský úrad mu ponúka minimálne mzdové ohodnotenie vo  výške 1064 €, samozrejme,  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača.

Záujemcovia by mali byť samostatností s ochotou pracovať v tíme. Musia disponovať manažérskymi schopnosťami. Vítané sú ich schopnosti viesť tím. Požadované sú znalosti a práca s počítačovými technológiami- AutoCAD, Sketchup, ArchiCad, Photoshop, záujem o dianie v oblasti architektúry, urbanizmu a územného plánovania, zvedavosť, pozitívne myslenie, logické, analytické myslenie a syntetické myslenie, komunikatívnosť a tímová spolupráca, precíznosť, zodpovednosť a znalosť anglického jazyka

Žiadosť o prijatie do zamestnania musia záujemcovia poslať spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania, čestným vyhlásením o bezúhonnosti a písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov.

Uchádzači musia požadované doklady doručiť na Mestský úrad v Nitre najneskôr v termíne do 26. júna  v obálke, ktorá bude označená heslom: „ÚHA –architekt“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova trieda č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra, alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.

Viac informácií nájdete tu:

 

https://nitra.sk/zobraz/obsah/32517

(SY)

ilustračné foto: pixibay


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022