Materská škola Dobšinského pred dokončením
12. jún 2020
Nová škôlka je piatou najväčšou v Nitre

Nová škôlka je piatou najväčšou v Nitre.

 

Výstavba Materskej školy na Dobšinského ulici v areáli bývalých zoborských kasární  speje do finále. S počtom 144 miest bude piatym najväčším predškolským zariadením pod Zoborom.

V piatok 12. júna napoludnie absolvuje materská škola s areálom preberacie konanie.

„Odovzdaniu materskej školy do prevádzky predchádza dnešné preberacie konanie, nasledovať bude kolaudácia stavby. Až po odstránení všetkých kolaudačných závad a porúch môže odbor školstva, mládeže a športu na nitrianskej radnici doplniť k žiadosti, podanej na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kolaudačné rozhodnutie a požiadať o zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová.

Rodičia, ktorí v uplynulom roku nedokázali svoje dieťa pre nedostatok miesta umiestniť do jestvujúcej siete mestských materských škôl,  si môžu vydýchnuť. Celková kapacita novej MŠ umožní prijať 144 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Detičky budú rozdelené do 6 tried, pričom každú z tried bude navštevovať 24 detí.

„Momentálne prebieha proces verejného obstarávania na zakúpenie interiérového vybavenia a zariadenia,“ dodala Mária Orságová.

 „S výstavbou MŠ sa začalo búracími prácami v marci minulého roka. Nová MŠ vznikla prestavbou existujúcej budovy a jej prístavbou. Architektonicky je riešená ako uzavretý komplex budov s átriom – exteriérovým námestíčkom, určeným na hranie, ktoré je prístupné zo všetkých tried na prízemí. Spálne sú logicky umiestnené na poschodí. Novú budovu architekt poňal s titánovo-zinkovou fasádou a veľkými presklenými stenami smerovanými do átria. V celej budove je laminátová podlaha s podlahovým kúrením,“ vysvetlil vedúci odboru investičnej výstavby na mestskom úrade František Halás.

Projektová dokumentácia veľmi citlivo vyriešila celý interiér s kuchyňou a jedálňou. Detičky budú mať k dispozícii detské ihrisko s atraktívnymi hracími prvkami. Súčasťou dostavby celého komplexu je zatrávnenie a spevnenie dopravných koridorov pre automobily a chodcov, samozrejmosťou je rozšírenie verejného osvetlenia. Do materskej školy je možno sa dosť z príjazdových komunikácií, a to z Dobšinského ulice i Jeleneckej ulice,“ hovorí hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Na malých Nitranov tak čaká moderná budova s rozľahlým areálom, umiestneným v lone prírody. Podľa informácií z odboru školstva na nitrianskej radnici, deti si v tejto materskej škole budú môcť cibriť svoj talent na výtvarné, hudobné a dramatické umenie a získajú tu aj základy tradičných ľudových a umeleckých remesiel.

Stavebné práce v hodnote 2 612 509 eur realizovala spoločnosť Inpek Holding, a. s. Nitrianska radnica získala na výstavbu dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu  (IROP) vo výške 916 000 eur, radnica túto investíciu spolufinancuje 5 percentami.   

 

Ľudmila Synaková

foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022