Lokality, kde môžete odovzdať použitý olej
12. január 2023

V minulom roku sa v Nitre vyzbieralo takmer 4 000 kíl použitého kuchynského oleja. Na zber slúžia sivé 120-litrové nádoby, ktoré sú rozmiestnené na vybraných stojiskách smetných nádob. Aktuálne ich je v Nitre 40 kusov. Pozrite si zoznam lokalít:

Hviezdna 2Nábrežie mládeže 73
Vikárska 7Trieda A. Hlinku 51
8. Mája 27Kremnická (vedľa parkoviska Lidl)
Ďurkova 19Janíkovce – Coop Jednota
Štefánikova 98Výstavná 11 a 13
Wilsonovo nábrežie 134Tehelná 38
Rázusova 4Hlboká 1083/83 (CBA Potraviny)
Štefánikova 64Čermánske nám. 5
Parkové nábrežie 17Jurkovičova 2
Spojovacia 18Jurkovičova 28
Štúrova 41Bazovského 12
ZŠ Tulipánová 1Murániho 9
Drážovce (OD Jednota)Novomeského 15
Kynek – Ovocinárska (krčma pri ihrisku) Novomeského 75
Dlhá 23Kmeťova 8 (pri autobusovej zastávke)
Ďumbierska 27Na hôrke 25
Lúčna 1Zvolenská 2
Ľ. Okánika 14Párovské Háje (pri Centre zdravia)
Dlhá 9Chmeľová dolina (otočisko)
Ďumbierska 47Svätourbanská 37 (Penzión Artin)

Použitý jedlý olej alebo tuk treba do určených nádob vkladať v nepriepustných nádobách z PET materiálu. Maximálny objem obalu je prípustný do 10 litrov. Obal musí byť riadne uzavretý, čistý a neporušený.

Nádoba na použitý kuchynský olej

Prečo olej nevylievať do odtokov?

Olej zanáša a v niektorých prípadoch až upcháva kanalizáciu, láka hlodavce a spôsobuje problém aj pri čistení odpadových vôd. 

Rastlinný olej, ale aj živočíšne tuky, rozptýlené vo vode, poškodzujú ryby, vtáky, cicavce a iné druhy zvierat. Zvieratá, ktoré sú potiahnuté živočíšnymi tukmi alebo rastlinnými olejmi, môžu uhynúť na podchladenie, dehydratáciu, hnačku alebo vyhladovanie. Môžu sa tiež utopiť alebo stať sa obeťou predátorov. Ryby a iné vodné organizmy sa môžu udusiť v dôsledku vyčerpania kyslíka spôsobeného rozliatymi živočíšnymi tukmi a rastlinnými olejmi vo vode. Únik živočíšnych tukov a rastlinných olejov do vody má rovnaké alebo podobné ničivé účinky na vodné prostredie ako ropné oleje.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorým záleží na životnom prostredí a zapojili sa do triedenia.

Martin Pavelka, referent pre odpadové hospodárstvo
foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024