Kompostujete? Vyvarujte sa týmto chybám
24. november 2022

Zásady správneho kompostovania bioodpadu na nitrianskych sídliskách

V otázke biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podporuje mesto Nitra kompostovanie. Ide o najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob ako minimalizovať množstvo komunálneho odpadu. Doposiaľ radnica na nitrianskych sídliskách umiestnila 40 komunitných kompostérov, prevažne na Chrenovej, na Klokočine a v Starom meste.

O sídliskové kompostéry sa pravidelne starajú dvaja mestskí kompostmajstri. Pri pravidelnej údržbe sa stretávajú s týmito najčastejšími chybami: 

VRECIA NA BIOODPAD

Do kompostéra (ani do hnedej BRKO nádoby) nepatria plastové vrecia na odpad. Nie sú rozložiteľné a zbytočne tak kontaminujú kompost nežiadúcimi látkami.

Bioodpad v sáčkoch

Alternatívou sú kompostovateľné vrecká. „Tu by sme chceli občanov požiadať, aby ich do kompostéra nevkladali uzavreté, ale nech ich otvoria. V uzavretom vrecku bioodpad kvasí. Ideálne je, ak obsah vrecka vysypete a kompostovateľné vrecko voľne vhodíte do kompostéra,“ vysvetľuje Martin Pavelka, referent pre odpadové hospodárstvo.

VEĽKOSŤ BIOODPADU 

V kompostéroch končia príliš veľké kusy biologického odpadu ako napr. tekvíc, melónov, zemiakov a pod. Takýto biodpad odporúčame pokrájať, podrviť, potrhať alebo polámať na menšie kusy (max. 5 cm), urýchli sa tým proces jeho rozkladu.

„To sa týka ak  papierových obalov z vajec, ktoré sa v menšom množstve môžu dávať do kompostérov. Avšak je nutné potrhať obaly na menšie kusy,“ dodáva Pavelka.

bioodpad veľké kusy

Pozrite si video o tom ako zbierať bio odpad, čo do kompostéra patrí a čo naopak nie, či kompost smrdí a tiež, aké výhody z toho majú obyvatelia.

Radnica ponúka občanom bezplatne vedierko na bioodpad

Nitrania, ktorí bývajú v bytovom dome, majú trvalý pobyt v Nitre alebo sú vlastníkom bytu v Nitre, majú nárok na bezplatné kompostovacie vedierko. Vyžiadať si ho môžu v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre – box č. 5, odbor životného prostredia. Stačí k tomu občiansky preukaz. Každá domácnosť má nárok na jedno vedierko.

Ďakujeme, že s nami kompostujete.

Lenka Mareková
foto: archív mesta Nitra


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024