Kam s vianočným stromčekom?
4. január 2024

V prvých januárových dňoch sa v Nitre začalo s vývozom vianočných stromčekov. Pracovníci Nitrianskych komunálnych služieb (NKS) ich v prípade komplexnej bytovej výstavby vyvážajú priebežne, odzdobený stromček stačí zaniesť k stojiskám smetných nádob. Občania majú možnosť doviesť stromček aj do niektorého zo zberných dvorov NKS.

„V individuálnej bytovej výstavbe budú stromčeky vyvážané podľa harmonogramu vývozu biologicky rozložiteľného odpadu. V deň vývozu hnedých nádob teda budú odvezené aj stromčeky. Nie je potrebné stromčeky píliť, stromček stačí postaviť k nádobe,“ informovali Nitrianske komunálne služby.

(jk)
foto: AdobeStock


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024