Jarné čistenie Zobora
17. apríl 2023

V rámci 13. ročníka podujatia sa vyzbieralo 480 kilogramov odpadu.

V stredu 12. apríla 2023 sa uskutočnila tradičná environmentálna akcia Jarné čistenie Zobora, ktorú od roku 2007 organizuje Nitriansky horský spolok v spolupráci so Správou CHKO Ponitrie a Mestom Nitra.

Tento rok však nešlo o akciu pre širokú verejnosť ale bola realizovaná komunitne s cieleným oslovením vybraných skupín ľudí. Podujatia sa zúčastnilo takmer 30 dobrovoľníkov – členov Nitrianskeho horského spolku, Klubu slovenských turistov Nitra, Zoborského skrášľovacieho spolku, Stráže prírody Ponitrie, pracovníkov Správy CHKO a firmy Foxconn Slovakia.

Dobrovoľníci vyčistili okolie Špecializovanej nemocnice sv. Svorada a zoborského kláštora, prístupovú cestu k nim, les pod parkoviskom ale i vzdialenejšie lokality – okolie zoborského jazierka a hranicu prírodnej rezervácie Lupka.

Odvoz odpadu, ktorý nezodpovední ľudia vyviezli do prírody, zabezpečili Nitrianske komunálne služby.

www.facebook.com/JarneCistenieZobora

foto: Nitriansky horský spolok


Najčítanejšie správy
V Brezovom hájiku osadili zavlažovacie vaky
25. máj 2023
Hradný kopec prejde výraznou obnovou
9. máj 2023
Prvé kompostobranie v Nitre
2. máj 2023
Počas sviatkov bude otvorený len jeden zberný dvor
28. apríl 2023