Hradný kopec prejde výraznou obnovou
9. máj 2023

Koncom apríla začala revitalizácia hradného kopca. Práce by  mali byť ukončené do konca októbra. 

V prvej fáze uzavreli  chodník, ktorý vedie  od mestského parku po reštauráciu Castellum. Vysúťažená firma vyčistila zelený porast  a odstránila invázne , suché a polámané  dreviny.

Momentálne rieši firma nové vonkajšie osvetlenie chodníkov, lampy budú umiestnené na oceľových stožiaroch, vo výške štyroch metrov.

Súčasne sa vysadia pôdopokryvné rastliny do kokosovej rohože a na svahu umiestnia hrádzky z guľatiny, aby sa zabránilo erózii pôdy v dôsledku poveternostných vplyvov.

Ďalším krokom bude obnova chodníkov, okrem dvoch, ktoré opravili v roku 2016. Rekonštrukciou prejde aj schodisko, mostík a chodník pod hradnou skalou. Celková dĺžka opravovaných chodníkov je 690 metrov.

Nové odpočinkové terasy aj obnovená vyhliadka

Pod skalným previsom je navrhnutá odpočinková drevená terasa s lavičkami. Tu si budú môcť návštevníci oddýchnuť a kochať sa na hradnú skalu z novej perspektívy. Pod severozápadnými hradbami pribudne ďalšia terasa s lavičkami a pod hradbou severného bastiónu sa obnoví  už jestvujúca vyhliadka.

Bránka v mieste bočného vstupu do hradu na Jesenského ulici bude nahradená turniketom, tak ako je to pri vstupe od mestského parku.  Po ukončení stavebných prác začne výsadba novej zelene. 

Revitalizáciu hradného kopca hradíme zo zdrojov Európskej únie.Timea Galová
Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
V Brezovom hájiku osadili zavlažovacie vaky
25. máj 2023
Prvé kompostobranie v Nitre
2. máj 2023
Počas sviatkov bude otvorený len jeden zberný dvor
28. apríl 2023
Zber mobilného elektroodpadu – termíny a nové…
19. apríl 2023