Hokej aj voľby bez incidentov
20. marec 2019
Mestská polícia v minulom týždni zabezpečovala poriadok a pomáhala tým, ktorí pomoc najviac potrebovali. Prinášane najzaujímavejšie prípady

Prvé hokejové zápasy bez incidentov

Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí zimného štadióna pri prvých dvoch play-off zápasoch Nitry s Trenčínom. Na rozdiel od zápasov, v ktorých sa iskrilo, neboli medzi priaznivcami oboch táborov zistené žiadne incidenty.  

Kontrolovali verejný poriadok pri voľbách

Mestskí policajti  kontrolovali aj verejný poriadok počas prezidentských volieb a spolupracovali na zabezpečení činnosti volebných okrskov. Voľby v Nitre prebehli pokojne.   

Otvorený kufor na aute 

Na Damborského ulici bol otvorený kufor na aute.  Policajti zistili totožnosť držiteľky a vyzvali ju, aby sa dostavila k vozidlu. Po príchode a skontrolovaní si auto prevzala a zamkla.

Ratovali opilcov

Mestská polícia pomáhala aj zraneným opilcom, konkrétne na Čajkovského a Nedbalovej ulici, Na Hôrke a Štefánikovej triede. Väčšinou to boli zranenia hlavy, ktoré privolaní lekári ošetrili.

Vandali na Farskej ulici

Operátor kamerového systému spozoroval na Farskej ulici mužov, ktorí  vytrhli z kvetináčov okrasné rastliny a hodili ich na chodník. Po skutku nasadli do taxíka. Podozriví následne vošli do prevádzky s občerstvením na Mostnej ulici. Hliadky MsP počkali na mužov, predviedli ich na útvar polície a po objasnení skutku im uložili pokutu.  

Zaspala v autobuse

Hliadka mestskej polície sa na základe oznamu vodiča autobusu presunula na parkovisko do PP Sever.  V autobuse spala žena, šoférovi sa ju nepodarilo  zobudiť. V čase príchodu policajtov sa žena  prebrala. Nemala zranenia a nebola ani opitá. Počas pohovoru žena uviedla, že zaspala z dôvodu únavy a vyčerpania.

Ďalšia skládka v Krškanoch

Počas kontroly verejného poriadku v Krškanoch hliadka mestskej polície zistila skládku odpadu. Mestskí policajti preskúmali odpad a našli indície na potenciálneho pôvodcu odpadu. Po  preverení našli viaceré údaje smerujúce k vandalovi . Po ďalšom objasňovaní ho vyzvali, aby vyhodený odpad z miesta odstránil.

Uhryznutie psom

V Dražovciach bol prijatý oznam o uhryznutí psom. Mestskí policajti sa pokúsili skontaktovať s držiteľkou psa, tá však nebola doma. Ďalej zistili, že si nesplnila povinnosť prihlásiť psa do evidencie mesta (nezaplatila daň za psa) za čo jej bola uložená bloková pokuta.

Nájdená peňaženka

Počas hliadkovania príslušník mestskej polície našiel na Golianovej ulici  peňaženku, v ktorej sa nachádzali osobné doklady a finančná hotovosť.  Sedemnásťročná študentka z obce Rimavské Brezno si buksu s hotovosťou a kartou poistenca zdravotnej poisťovne prevzala na útvare mestskej polície.

Havária na Chrenovej

Mestskí policajti  spozorovali na Výstavnej ulici dopravnú nehodu dvoch vozidiel. Príslušníci vykonali zistenia zdravotného stavu posádok havarovaných vozidiel, nikto nebol zranený. Po zadokumentovaní dopravnej nehody boli vozidlá z miesta odstránené a hliadka mestskej polície dokončila usmerňovanie dopravy. 

Bála sa o život

Hliadka mestskej polície sa vo večerných hodinách presunula do ubytovne na Bratislavskej ulici. Dôvodom bol oznam dvadsaťpäťročnej Bulharky. Mestským policajtom uviedla, že má problém s občanmi Srbska, ktorí do Nitry prišli za prácou. Keďže skutok vykazoval znaky možného trestného činu, mestskí policajti prípad ďalej neobjasňovali a na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá prípad  prevzala na doriešenie.

Hlasná hudba po polnoci

V neskorých nočných hodinách bol prijatý oznam o rušení nočného pokoja hudbou na Kmeťkovej ulici. Hliadka na mieste usúdila, že oznam je opodstatnený, preto vyzvala prevádzkara, aby  hudbu stíšil. Za priestupok dostal pokutu.

Vykonával veľkú potrebu na námestí

Operátor mestského kamerového systému spozoroval muža, ktorý na Svätoplukovom námestí vykonával veľkú potrebu. Po príchode na miesto vyslaná hliadka zistila naplnenie skutkovej podstaty priestupku znečistenia verejného priestranstva, ktorého dopustil päťdesiatpäťročný muž z Nitry. Na mieste bol doriešený v blokovom konaní a po zaplatení pokuty a výzve mestských policajtov znečistenie po sebe odstránil.

Pijúca mládež

Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku hliadka mestskej polície na Nábreží mládeže zistila partiu mládeže, konzumujúcu alkohol.  Dvoch chlapcov hliadka doriešila napomenutím. Ďalší  pijúci mládenec si telefonicky privolal hliadku policajného zboru a  odmietol priestupok doriešiť s hliadkou mestskej polície. Privolaní príslušníci policajného zboru po príchode muža za priestupok doriešili v zmysle svojich oprávnení.

Spracoval : AJ


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022