Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra dáva možnosť občanom podeliť sa o svoje kreatívne projekty, ktoré prinesú pozitívnu lokálnu zmenu životnému prostrediu.

Grantový program EKO ďalej podporuje organizácie a neformálne skupiny v realizácii verejno-prospešného projektu uskutočneného v meste Nitra. Do 6. mája 2024 môžete podať žiadosť, na základe ktorej úspešní predkladatelia získajú príspevok do výšky 2 500 € na 1 projekt.

Náplň projektu

Vítané sú rôzne inovatívne nápady, ktoré môžu zmeniť verejné priestranstvá v prospech biodiverzity vrátane revitalizácie predzáhradok, tvorbou komunitných alejí či záhrad, rozvojom včelárstva, výsadbou zelene, zadržiavaním zrážkovej vody, budovaním vertikálnych záhrad a zelených stien. 

Za účelom znižovania tvorby odpadu a zvyšovania environmentálneho povedomia budú podporené aktivity, ako napríklad podpora bezobalového nakupovania, separácia odpadu, motivácia občanov k udržiavaniu čistých priestorov či projekty s cieľom znižovania uhlíkovej stopy, rozvoj alternatívnej dopravy či podpora udržateľného životného štýlu.

O podporených projektoch bude rozhodovať grantová komisia zložená z poslancov mesta Nitra, odborníkov z oblasti životného prostredia a environmentalistiky a správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie.

Informácie a konzultácie

Informačný deň o novej grantovej výzve sa uskutoční 11. 4. o 16:00 v nitrianskej Synagóge. 

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a odkaz na grantovú žiadosť nájdete na: https://www.nkn.sk/nase-programy/eko-dalej-nitra.

Konzultácie a bližšie informácie o grantovom programe poskytuje:

Mgr. Andrea Kosír Hugáňová, externá programová manažérka, Nitrianska komunitná nadácia, Mob.: 0907 361 011 alebo huganova.andrea@gmail.com.  

Yuri Tanuška


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024