Detail zamestnanca

Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 531
patricia.kvasnicova@msunitra.sk