Detail zamestnanca

Ing. Juraj Žatko
referent miestnych daní
číslo dverí: 306
juraj.zatko@msunitra.sk