Detail zamestnanca

Ing. Jana Vráblová
referent pre rozpočet -špecialista pre projekty a granty
číslo dverí: 315
jana.vrablova@msunitra.sk