Detail zamestnanca

Mgr. Peter Velty
odborný referent - projektový manažér pre EŠIF
číslo dverí: 530
peter.velty@msunitra.sk