Detail zamestnanca

Katarína Uramová
referentka dane z nehnuteľnosti
číslo dverí: 305
katarina.uramova@msunitra.sk