Detail zamestnanca

Ing. Lenka Tomeková
odborná referentka referátu ostatných miestnych daní a poplatkov
číslo dverí: 318
lenka.tomekova@msunitra.sk