Detail zamestnanca

Zita Štrbavá
referentka pre rozpočet
číslo dverí: 307
zita.strbava@msunitra.sk