Detail zamestnanca

Ing. Alena Šándorová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 422
alena.sandorova@msunitra.sk