Detail zamestnanca

Dalibor Repa
referent pre dopravné značenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií
číslo dverí:
dalibor.repa@msunitra.sk