Detail zamestnanca

Mgr. Júlia Prablesková
referentka koordinátorka medzinárodných projektov a programov
číslo dverí: 105
julia.prableskova@msunitra.sk