Detail zamestnanca

Mgr. Mariana Ondrušová
referentka pre prevádzku
číslo dverí: TIC
ondrusova@nitra.sk