Detail zamestnanca

Helena Ocelková
referentka pre agendu zmluvných vzťahov a poistenie majetku
číslo dverí: 323
ocelkova@msunitra.sk