Detail zamestnanca

Mgr. Soňa Labovská
referentka sociálnej kurately
číslo dverí: 107
sona.labovska@msunitra.sk