Detail zamestnanca

Ján Kováčik
referent pre rozkopávky a správca miestnych komunikácií
číslo dverí:
jan.kovacik@msunitra.sk