Detail zamestnanca

Ing. Jana Königová
referent pre poľnohospodárstvo
číslo dverí: 417
jana.konigova@msunitra.sk