Detail zamestnanca

Mgr. Jana Jarábková
referentka pre prevádzku
číslo dverí: TIC
jarabkova@nitra.sk