Detail zamestnanca

Mgr. Gabriela Chlebcová
sociálna pracovníčka
číslo dverí:
gabriela.chlebcova@nitra.sk