Detail zamestnanca

Ing. Timea Galová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 417
timea.galova@msunitra.sk