Detail zamestnanca

Ladislav Fajčík
referent pre investičnú výstavbu
číslo dverí: 542
ladislav.fajcik@msunitra.sk