Detail zamestnanca

Ing. Lucia Digoňová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 515
digonova@msunitra.sk