Detail zamestnanca

Ing. Alexandra Benková
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie stavieb
číslo dverí: 528
alexandra.benkova@msunitra.sk