Detail zamestnanca

Ing. Alexandra Benková
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie stavieb
číslo dverí: 527
alexandra.benkova@msunitra.sk