Detail zamestnanca

Ing. Veronika Brestovská
referent pre nakladanie s majetkom
číslo dverí: 324
veronika.brestovska@msunitra.sk