Detail zamestnanca

Ing. arch. Eva Ligačová
odborná referentka referátu urbanizmu a architektúry 
číslo dverí: 409
eva.ligacova@msunitra.sk