Dane a poplatky: Bežných ľudí sa úpravy takmer nedotknú
7. november 2019
Zvýšenie pocítia najmä veľké firmy v priemyselných parkoch, vrátane automobilky. Zmeny sa dotknú aj developerov, ktorí budú chcieť v Nitre stavať.

Zvýšenie pocítia najmä veľké firmy v priemyselných parkoch, vrátane automobilky. Zmeny sa dotknú aj developerov, ktorí budú chcieť v Nitre stavať.

 

Do kasy prispejú najmä veľké firmy

Tak ako drvivá väčšina miest a obcí na Slovensku, aj Nitra pristúpi k úprave miestnych daní a poplatkov. Nepopulárne opatrenia vzbudzujú u časti obyvateľov nesúhlas. Zmeny sa však peňaženiek ľudí dotknú len minimálne. “Obyvateľov mesta zaťažovať nechceme. Výber daní potrebujeme zvýšiť niekde inde. Vo zvýšenej miere pritečú mestu príjmy hlavne od veľkých firiem z priemyselných parkov, napríklad od automobilky a ďalších podnikov v strategickom parku. Plánujeme tiež zaviesť daň za rozvoj, takže do mestskej kasy pribudnú peniaze od developerov, ktorí tak prispejú k rozvoju dotknutej lokality. Jednoducho, plánujeme vyberať viac peňazí od tých najsilnejších”, vysvetľuje primátor mesta Marek Hattas.

 

Mínus 1,5 milióna eur

Väčšina zmien v miestnych daniach a poplatkoch je vynútená opatreniami zo strany štátu a očakávanou ekonomickou recesiou. “Štát mestám neustále pridáva povinnosti, čo spôsobuje enormnú záťaž na mestský rozpočet. Povinnosťou mesta je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet, čo by bez týchto opatrení bolo takmer nemožné,” hovorí člen finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Martin Horváth.

 


“Vo zvýšenej miere pritečú mestu príjmy aj od veľkých firiem z priemyselných parkov, napríklad od automobilky a ďalších podnikov v strategickom parku. Jednoducho, plánujeme vyberať viac peňazí od tých najsilnejších.”


Primátor Nitry Marek Hattas


 

Zvýšenie výdavkov mestám spôsobila napríklad tzv. chodníková novela, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvýšenie platov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, novela zákona o sociálnych službách ako aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, ktoré nadobudne platnosť od budúceho roka. Rozpočty menších miest tieto zákony zvýšili rádovo o státisíce a krajských miest o milióny eur. V Nitre len samotné opatrenia vlády týkajúce sa daňového bonusu spôsobia výpadok až vo výške 1,5 milóna eur.

 

Daň za byt, dom aj smetné

Okrem iného, sa od 1. januára 2020 s veľkou pravdepodobnosťou upraví aj sadzba za meter štvorcový v bytových jednotkách. Daň sa však na peňaženkách ľudí odrazí len nebadane. „Nie je správne, ak sa náklady presúvajú na občanov mesta,“ skonštatoval poslanec mestského zastupiteľstva v Nitre Peter Oremus. Za meter štvorcový na rok zaplatia ľudia žijúci v bytoch viac približne 0,11 eura. “S vyhlásením pána poslanca môžem len súhlasiť,” hovorí primátor Marek Hattas. “Občania zvýšené náklady mesta takmer nepocítia. Bežnej rodine sa stúpnu výdaje len o približne 60 centov mesačne. Gro presúvame na firmy a po novom aj na developerov. ” V prípade odsúhlasenia mestským parlamentom prinesie zvýšenie dane z priemyselných stavieb do mestskej kasy v roku 2020 odhadovaných 1,2 milióna eur.

 


“Podľa navrhovaných zmien zaplatí obyvateľ Nitry na smetnom mesačne viac o 42 centov. Štandardný trojizbový byt bude stáť rodinu viac o približne 60 centov mesačne.”


 

Za psa v byte výrazne menej

Zmeny vo vyberaní daní sa dotknú aj tisícok psíčkarov. Majitelia psov v rodinných domoch si ročne priplatia 5 eur. Namiesto aktuálnych 7 eur zaplatia 12. Naopak v bytových domoch pôjde sadzba výrazne dole – zo súčasných 50 eur na 35 eur ročne.

 

42 centov mesačne

K najcitlivejším témam v slovenských mestách patrí výška miestneho poplatku za komunálny odpad. Samosprávy majú zo zákona povinnosť vybrať toľko peňazí, aby pokryli náklady na zber a zvoz odpadov.

V skutočnosti však mestá, vrátane Nitry, tieto služby dotujú. Aby mesto tieto rozdiely minimalizovalo, musí poplatok zvýšiť. K tomuto kroku nitriansku radnicu nabáda aj Najvyšší kontrolný úrad. Rovnaký rezultát vyšiel aj z auditu Nitrianskych komunálnych služieb (NKS), ktorý sa uskutočnil v tomto roku. Uvádza sa v ňom, že pre zachovanie efektívnej ekonomiky je zvyšovanie cien nevyhnutné. “V porovnaní vývoja v priebehu 17 rokov sa zvyšovala kvalita služieb, realizovali sa investície do technológií, zvyšuje sa percento separovaného zberu, avšak cena za tento vývoj je v roku 2019 na úrovni roku 2003,” hovorí sa ďalej v záverečnej správe auditu.

Obyvateľ mesta by mal po novom zaplatiť za služby NKS mesačne viac o 42 centov oproti dnešku. S poplatkom 30 eur ročne sa Nitra zaradí medzi priemer medzi veľkými slovenskými mestami.

 

Dane a poplatky

 

Seniori zaplatia polovicu

V prípade, že návrh úpravy poplatkov za odpad prejde v mestskom zastupiteľstve, bude Nitra jednou z mála samospráv, ak nie jedinou, ktorá zvýhodní starších obyvateľov mesta. „Komisia pre financovanie na svojom októbrovom rokovaní hlasovala o vekovej hranici, od ktorej odpustíme polovicu poplatku za smetné. Zhodu sme zatiaľ nenašli, ale bude to buď 72 alebo 75 rokov,“ vysvetľuje mestský poslanec a člen komisie pre financovanie Roman Ágh. Pôvodné návrhy hovorili aj o nižšej hranici, podľa odborníkov na financie však mesto musí nájsť ekonomicky udržateľný model úľavy.


„Nemožno vyrúbiť dane a potešiť, práve tak, ako nie je možné milovať a byť múdrym.“ — Edmund Burke anglo-írsky štátnik 1729 – 1797


 

Graf

Navrhované zmeny sadzieb dane z nehnuteľností zvýšia predpis dane z nehnuteľností o 2 161 473 eur . V grafe vidíte jednotlivé sumy v eurách podľa oblastí.

 

Graf 2

Navrhované zvýšenie sadzieb poplatku za odpady má zabezpečiť zníženie výšky dotácie zvýšením ročných príjmov z poplatku cca o 1 217 100 €. Graf počíta už aj s 50% zľavou pre časť seniorov, teda so snížením príjmov o 117 900 €.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022