Čo by ste chceli mať na Dieloch?
13. apríl 2021
Dotazník je primárne určený pre obyvateľov mestskej časti Diely a je aktuálny do konca apríla

Dotazník je primárne určený pre obyvateľov mestskej časti Diely a je aktuálny do konca apríla.

 

Mesto Nitra – Útvar hlavného architekta pripravili online dotazník týkajúci sa lokality pri kaplnke na Dieloch. Cieľom ankety je získať najvhodnejšie riešenie optimálnej formy zástavby, kvalitného verejného priestoru a plôch zelene v priestore medzi ulicami Rýnska a Murániho, v území, ktoré má potenciál stať sa budúcim lokálnym centrom.

Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/Khv2LTW2xozeDBp87  

Vaše odpovede budú slúžiť pre zadanie do urbanisticko – architektonickej súťaže „Lokálne centrum Diely“.

Ďakujeme za Váš čas.

 

Lenka Mareková
foto: ÚHA


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022