Cenu primátora získali štyri významné osobnosti
8. september 2017
V Obradnej sále mesta Nitry sa 7. septembra uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom primátor Nitry Jozef Dvonč odovzdal Ceny primátora

V Obradnej sále mesta Nitry sa 7. septembra uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom primátor Nitry Jozef Dvonč odovzdal Ceny primátora Nitry štyrom nitrianskym osobnostiam – Janke Svítkovej, Stanislavovi Šimkovi, Milanovi Ševčíkovi a Jánovi Petruškovi. Zasadnutie sa konalo pri príležitosti udelenia mestských výsad Nitre kráľom Bellom IV. v roku 1248.

Ocenená Janka Svítková je učiteľkou francúzštiny a slovenčiny na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Cenu primátora získala za propagáciu a zviditeľňovanie mesta prostredníctvom kultúrnych aktivít n. o. Čakanka.

Vďaka druhému ocenenému – Stanislavovi Šimkovi, mohla nezisková organizácia Čakanka prispieť k rozvoju, šíreniu a zachovaniu duchovných hodnôt v meste Nitra. Cenu získal za propagáciu a zviditeľňovanie Nitry prostredníctvom kultúrnych aktivít n. o. Čakanka.

Za celoživotný prínos v oblasti kultúry, založenie a vedenie speváckeho zboru Emerám bola Cena primátora udelená dirigentovi a organistovi Milanovi Ševčíkovi.

Za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech mesta Nitry udelil primátor Nitry Jozef Dvonč Cenu primátora aj Jánovi Petruškovi, významnému nitrianskemu ortopédovi, ktorý je členom Matice slovenskej od roku 1990 a od roku 1995 je predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Nitre. (SY)

Text k foto:

Ceny primátora získali (zľava) Stanislav Šimko, Janka Svítková, Ján Petruška a Milan Ševčík, na snímke s primátorom Jozefom Dvončom a viceprimátorom Jánom Vančom.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022