Biodiverzitné lúky pod Zoborom?
3. september 2019
Niekoľko priestorov sa bude kosiť menej intenzívne. Pomôžeme tak nielen živočíchom, ale aj udržaniu vlahy v meste

Niekoľko priestorov sa bude kosiť menej intenzívne. Pomôžeme tak nielen živočíchom, ale aj udržaniu vlahy v meste.

 

V Nitre by už čoskoro mali vzniknúť biodiverzitné lúky. Radnica sa týmto pridáva k mestám, v ktorých sa časť mestskej zelene bude spravovať spôsobom šetrným k prírode. 

„V rámci projektu zvažujeme výber desiatich až pätnástich lokalít tak, aby boli zastúpené v každej mestskej časti. Tu sa bude kosiť menej intenzívne,“ informovala iniciátorka zámeru, mestská poslankyňa Jarmila Králová, ktorá je predsedníčkou komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti pri mestskom zastupiteľstve.

„Ide o projekt, v rámci ktorého sa na vybraných lokalitách vysejú lúčne porasty. Na nich nájdu útočisko rôzne druhy hmyzu, ktoré v nízko kosených trávnikoch neprežijú a tiež drobné vtáctvo a najmä vymierajúce opeľovače – čmeliaky a včely. Lúčne porasty sa budú kosiť menej často ako trávniky. Lepšie tak budú zvládať vysoké teploty, po ktorých často kosený trávnik vysychá. Biodivezitné lúky nestrácajú schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu a pomôžu pri ochladzovaní okolitého prostredia,“ vysvetlila poslankyňa Jarmila Králová.

„V rámci komisie zriadime pracovnú skupinu, ktorá sa bude systematicky zaoberať témou biodiverzitných lúk v mestskej zeleni. Skupina, pozostávajúca z odborníkov, vyberie vhodné lokality na výsadbu lúčnych porastov a určí stratégiu vzniku takýchto lúk v Nitre. Všetkému bude prechádzať osvetová kampaň a diskusie s občanmi Nitry, ktorú začíname od septembra,“ zdôraznila poslankyňa Králová.

„Na diskusiách budú odborníci z radov alergológov, klimatológov, vodohospodárov a včelárov vysvetľovať celkový prínos – so všetkými plusmi, mínusmi a rizikami. Privítame všetky dobré nápady a pripomienky občanov,“ dodala Jarmila Králová.

Biodiverzitná plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane biodiverzity. Poskytuje potravu včelám, motýľom a inému hmyzu. Môžu na nej rásť rozmanité kvitnúce byliny. Biodiverzitné lúky môžu počas horúceho leta prispieť k ochladzovaniu prostredia vo vyššej miere ako bežne kosený trávnik, zadržiavajú vlahu, obsahujú menej alergénnych druhov a chránia biodiverzitu. Biodiverzitné lúky priamo v meste, vrátane sídlisk a vnútroblokov, sú jedným z dôležitých prvkov adaptácie mesta na klimatické zmeny.      

„Výber plôch pre biodiverzitné lúky bude podmienený ich nekonfliktnosťou z pohľadu prevádzky, funkcie, dostupnosti a umiestnenia v lokalite. Určite nie je v záujme veci, aby nevhodný výber negatívne ovplyvnil verejnú mienku. Skôr naopak, projekt sa bude uchádzať o podporu verejnosti otvorenou komunikáciou, verejnými diskusiami a pozitívnou argumentáciou,“ dodal Štefan Lančarič z útvaru hlavného architekta. Vzhľadom na meniacu sa klímu, musí samospráva reagovať a prinášať riešenia v prospech kvality života obyvateľov.

 

Ľudmila Synaková

Foto: Pixibay


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022